Doğrudan pazarlama (direct marketing), kitle iletişim araçları olarak adlandırılan, televizyon, gazete, radyo gibi mecraları kullanmadan, ürünün, ürün ile ilgili kişilere direk olarak tanıtılmasıdır. Bir ürün tanıtımı yapılırken, ürün ile ilgili kitlenin direk olarak ürünle temas halinde olabilmesini sağlamaktır. Bunun yanında ilgili kitle ile birebir temas halinde olarak, ürünü almaya teşvik etmek, ürünü almaya davet etmek gibi etkili yolların  kullanıldığı bir pazarlama yöntemidir. Doğrudan pazarlama alanları, ürünün ilgili kitlesiyle orantılıdır, yani pazarlanacak ürünün alıcı kitlesi evde ise, doğrudan pazarlama yöntemi evlere gidilerek uygulanır. Eğer satılacak ürünün ilgili kitlesi iş yerlerinde ise, iş yerlerine gidilerek, ürünün tanımını yapılır, müşterinin ürünü gerçekten kavraması sağlanır ve en önemlisi ve en etkilisi de müşteri ürünle temas halindedir. Doğrudan pazarlama yöntemi dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır ve ülkemizde de gelişim göstermektedir. Kitlesel iletişim araçları ile yapılan ürün tanıtımlarının  insanlar üzerinde ki etkisinin azalmasıyla beraber, “doğrudan pazarlama yöntemi” hız kazanmaya başlamıştır.

Herhangi bir ürünün tanıtımı yapılacak ise bu tanıtım, ürün ile ilgili kitleye direk olarak, broşür, ilan veya posta yoluyla gönderilir. Bu sayede direk olarak ilgili kitleye ulaşılmış olur ve ilgili kişilerinde ürünü daha iyi analiz edip daha iyi kavraması sağlanır. Doğrudan pazarlama çift yönlü iletişime sahiptir. Peki bu çift yön nedir ? Ürün tanıtıcısı ve müşteri arasında ürün hakkında yapılan konuşmadır. Müşterinin ürün hakkında ki yorumu ve tepkisi direk olarak orada aktarılmaktadır. Bu sayede, müşterilerin ürün hakkında ki tepkileri ve görüşleri ölçülmüş olur. Direct Marketing de sabit bir mekan yoktur, yukarıda da söylediğim gibi, bu pazarlama yöntemi ürün ile odaklıdır, yani ürün ile ilgili kitle nerede ise tanıtımda orada gerçekleşir, müşterinin ürün ile ilgili bilgi almak amacıyla bir satış noktasına gitmesine gerek yoktur.

Doğrudan Pazarlama İle İlgili Bilinen En Yaygın Yöntemler

Geleneksel Posta: Satışı yapılan ürün kitlesinde bilinen adreslere, indirim kuponu, broşür ve indirim çeki gibi postalar yollanır. Bunun yanında bu postaları, özel davetiye şeklinde ve kişiye özel mesajlarla desteklemek, müşterinin kendisini özel hissetmesini sağlayacak, tanıtım performansını artıracaktır.

Kuponlar: Belirli kriterler çerçevesinde belirlenen indirimlerle ilgili kuponlar hazırlanır, bu kuponlar müşteriye, internet, telefon aracılığıyla veya basılı olarak ulaştırılır bu sayede ürüne karşı ilgi artmış olur.

Elektronik Posta: En çok kullanılan kitle iletişim araçlarından olan internet aracılığıyla ürün ile ilgili kitleyi, ürün hakkında ki indirimlerden ve bilgilerden e-posta yoluyla haberdar etme yöntemidir. Ürünün kişi üzerinde takibi ve kalıcılığı sağlanmış olur.

Doğrudan Pazarlamanın Gelişme Nedenleri

Bu nedenler arasında en başa yazabileceğimiz faktör şudur ki pazarlama ve tanıtım alanında, müşteri odaklı tanıtımın başlaması ve tanıtım yöntemleri seçilirken, müşteriyle nasıl doğrudan ve en etkili şekilde ulaşabiliriz sorusudur. Ürün pazarlarında, pazarın en küçük bölümlere ayırmak istenmesi ve bu sayede, doğru müşteriyle daha kolay ve etkili ulaşabilme  arzusu. Günümüzde insanın sosyal hayatının değişmesi,  ilgili kitlenin ürüne ulaşmak için fazla zaman harcamadığını gösteriyor. Bu da farklı tekniklerin kullanılmasına yol açıyor, müşteri istediğine kolay ve doğru bir şekilde ulaşabiliyorsa devamlı o yolu tercih edecektir.

Doğrudan Pazarlamanın Artıları ve Eksikleri

Doğrudan pazarlamanın diğer pazarlama yöntemlerine göre avantajları konusuna gelecek olursak, doğrudan pazarlama sayesinde ürünü satışını yapacağınız bir mağazaya ihtiyaç duymazsınız, bu sayede mağaza giderleri tamamen ortadan kalmış olur. Satışların doğrudan yapılması nedeniyle, perakendecilere kar verilmemiş oluyor bu sayede üreticinin doğrudan satıştan alınan kar payı yükselmiş oluyor.  Doğrudan pazarlama yönteminde, ilgili müşteriyle direk olarak temas kurulduğundan dolayı, ürün tanıtımında gereksiz zaman ve para kayıplar önlenmiş olur yani, direk olarak geri dönüşü en yüksek olacak müşteriler ile temas halinde olma şansına sahip olursunuz.

Doğrudan Pazarlamanın Eksileri

Doğrudan pazarlamanın ciddi derecede eksileri yoktur  sadece küçük çaplı işletmeler için ürün tanıtımı ile ilgili ayrılan bütçe kaynaklı sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bundan dolayı da tanıtım için ayrılan bütçenin planlanmasına dikkat edilmeli, gerekli miktar elde edilemediyse, tanıtımın askıya alınması düşünülmelidir.

Doğrudan Pazarlama Geniş İş İmkanı Sağlıyor

Yazımın buraya kadar olan bölümünü okuduysanız, doğrudan pazarlama hakkında bir bilgiye sahip olmuşsunuzdur. Her defasında bahsedildiği gibi doğrudan pazarlama da birebir iletişim söz konusudur bundan dolayı da belirli bir insan gücüne ihtiyaç vardır ve buda gerçekten çok büyük bir iş imkanı sağlamaktadır. Doğrudan pazarlama sektöründe, büyük firmalara bu hizmeti sağlayan firmalar mevcuttur. Bu firmaların görevi, tanıtım aşamasında gerekli kişileri bulup en iyi performansta tanıtım yapmaktadır. Bu tür firmaların eleman alınımı takip edip, gayet güzel bir iş kapısı bulabilirsiniz.